Adults:
Children:
Check-In:
Pick
Check-Out:
Pick
Home » Cymraeg

Mae'r Park Plaza ysblennydd yng Nghaerdydd yn gorlifo â moethusrwydd a soffistigeiddrwydd reit yng nghanol y ddinas.  Lleolir gwesty de-luxe 4 seren Park Plaza Caerdydd ar Heol y Brodyr Llwydion, o fewn tafliad carreg i rai o safleoedd mwyaf hanesyddol a thrawiadol Caerdydd, gan gynnwys Castell Caerdydd, Stadiwm y Mileniwm, Theatr Newydd Caerdydd ynghyd â nifer o amgueddfeydd.

Mae Park Plaza Caerdydd yn cynnig 129 o'r ystafelloedd ymwelwyr mwyaf modern - gan gynnwys ystafelloedd a switiau uwchraddol a gweithredol - pob un yn meddu ar amrediad o ddefnyddiau a dodrefn moethus a ddyluniwyd yn arbennig gan y cynllunydd cartref Peggy Prendeville.

Mae bwyty a Bar Laguna'r gwesty yn cynnig cymysgedd ffres a gwreiddiol o elfennau lleol a rhyngwladol, a gellir ei gyrraedd ar y llawr gwaelod neu trwy'r fynedfa breifat ar y stryd.

Mae'r cyfleusterau cynadledda cyfoes yn Park Plaza Caerdydd yn cynnwys 9 ystafell gyfarfod ac un ystafell fawr ar gyfer achlysuron, y cyfan ag aer wedi'i dymheru ac yn cynnwys cyfarpar clywedol a thechnolegol manyleb uchel.  Mae darpariaeth rhyngrwyd cyflym, diwifr ym mhob ystafell gynadledda, yn yr ystafelloedd ymwelwyr a mannau cyhoeddus.

Mae gan Park Plaza Caerdydd hefyd glwb cadw'n heini gweithredol yn y gwesty, gyda champfa lawn, pwll nofio dur di-staen 20 metr dan do, Jacuzzi, ystafell nodwedd stêm, ystafell haul ac ystafelloedd triniaethau tylino a harddwch.

Park Plaza Caerdydd, y gwesty mwyaf moethus yng Nghaerdydd.

...